Pro-Energie
BREVETE
SUPUNEM ATENTIEI DUMNEAVOASTRA TREI INVENTII LEGATE DE PRODUCEREA ENERGIEI IN MOD NECONVENTIONAL

1. Hidrogenul sulfurat şi comerţul cu emisii

Protocolul de la Kyoto şi înţelegerile care guvernează certificarea reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră, stipulate în Acordurile de la Marrakech, este un instrument internaţional între ţările semnatare şi, între care, prin aplicare în comun a înţelegerilor se dezvoltă o piaţă pentru cumpărarea reducerilor de emisii (unităţii de reducere a emisiilor URE). O unitate de reducere a emisiei este egală cu o tonă de echivalent CO2. Unităţile URE, ca orice alt produs se pot vinde sau se pot cumpăra.
Obiectivul protocolului de la Kyoto are în vedere limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră cu minim 5% sub nivelul înregistrat în anul 1990 (an de referinţă) în perioada 2008-2012. În aceeaşi perioadă România are obligaţia de a reduce emisiile de CO2 cu 8%.
Marea Neagră este cel mai mare rezervor sulfurat din Oceanul Planetar unde 90% din volumul de apă este anoxic. Clean Energy Research Institute University of Miami, prin studiile efectuate, estimează o cantitate de hidrogen sulfurat dizolvat în apa Mării Negre de 4,6 x 109 tone. Hidrogenul sulfurat este un gaz cu caracter nociv generat în mod continuu printr-un proces biochimic de către bacteriile din apa mării care se hrănesc prin oxidarea elementelor nutritive, extrăgând oxigenul din ionii de sulfat din compoziţia apei de mare.
Valorificarea potenţialului energetic a hidrogenului sulfurat din Marea Neagră conferă premize reale de realizare a unor obiective strategice privind siguranţa în alimentarea cu energie electrică a României şi diminuarea ponderii importului de resurse energetice, respectiv de dezvoltare durabilă a economiei şi societăţii, inclusiv a protejării mediului.
O soluţie inovatoare, în spiritul realizării angajamentelor României pentru limitarea şi reducerea emisiilor de CO2 este propusă prin brevetul de inventie A/00500 din anul 2006 cu titlul: Sistem integrat pentru conversia non carbon a hidrogenului sulfurat în energie. Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia constă în realizarea unui sistem termoenergetic care foloseşte drept combustibil hidrogenul sulfurat dizolvat în apa din straturile inferioare ale Mării Negre.
Soluţia propusă este o tehnologie non carbon pentru producere de energie termică prin arderea controlată a hidrogenului sulfurat şi transformată prin conversie în energie electrică. Produsele rezultate în urma conversiei energetice sunt: apă, sulf şi energie electrică.
Energia electrică poate fi folosită şi la producerea de hidrogen pentru înlocuirea combustibililor auto, pentru producţia de amoniac sau electroliza aluminei. Costurile investiţiei sunt estimate la 1,2 miliarde euro iar puterea sistemului termo-energetic este de 1000 MW.
Semnificativ este faptul că se obţine un cost de producţie de 0,1 euro pe kw iar amortizarea investiţiei se poate realiza în maxim 10 ani. România are capacitatea tehnică de a realiza un asemenea obiectiv energetic iar rezultatele sunt pe măsura aşteptărilor.


2. Convertor termo-ionic pentru producerea de energie electrică

Invenţia - un generator electric de mică dimensiune, fără elemente mecanice în mişcare pentru producerea energiei electrice în gospodăriile rurale sau apartamente.
Convertorul termo-ionic pentru producerea de energie electrică foloseşte energia termică reziduală din micile gospodării sau apartamente produsă în sobe sau echipamente electro-casnice, inclusiv energia termică neconvenţională (panouri solare termice, pompe de căldură etc. ).


3. Generator neconvenţional pentru energie electrică

Invenţia se referă la un generator neconvenţional pentru producerea energiei electrice bazat pe transformarea energiei chimice a unei substanţe în energie mecanică şi implicit în energie electrică.